Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0903 677 181 alebo 055/677 18 11
E-mail: info@kvetyflorplus.sk

Fakturačná adresa:
FLOR PLUS s.r.o.
Rožňavská 16
040 11 Košice

IČO: 46302425
DIČ: 2023323599
IČ DPH: SK2023323599

Sme platcami DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: sro, vložka číslo: 28261/V.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Kontaktný formulár